Årets læringshelt i Norge fra Åsnes Finnskog

Årets læringshelt.jpg

Årets læringshelt i Norge er Leif Einar Husebæk (43) fra Åsnes Finnskog. Han fikk kunnskapsdepartementets pris 28. oktober. Vi gratulerer - fantastisk inspirerende!:-)

Årets lærings-helt

helt

TOK TAK: Leif Einar Husebæk ble årets læringshelt og hedret av kunnskapsdepartementet.foto: Sverre viggen


Årets læringshelt i Norge er Leif Einar Husebæk (43) fra Åsnes Finnskog. Han fikk kunnskapsdepartementets pris i går.

Diplom og 10.000 kroner ble overrakt av avdelingsdirektør Gry Ulverud Høeg.
Juryens begrunnelse er: «Husebæk er Årets Læringshelt fordi han som voksen tok tak i egen læring, og siden har brukt sin nye kompetanse til å støtte andre som vil løfte seg selv. Husebæk var enslig, hjemmeværende og ruset seg daglig på alkohol i mange år. Han hadde da ingen utdanning ut over 9-årig grunnskole og diverse kurs.  Nå er han i 100 prosent jobb  som lærer ved Åsnes Opplæringssenter, har samboer og to barn.»

Håper det inspirerer

– Klart det er moro med en slik pris.  Nå håper jeg at dette viser andre at det virkelig nytter å ta et tak i seg selv, uansett hvor håpløst det kan se ut. Nå er jeg glad, veldig glad.

For dette er en bekreftelse på at jeg har lykkes, sier Leif Einar Husebæk.
Husebæk satte seg på skolebenken i voksen alder.

– Jeg var veldig langt nede og var på yrkesrettet attføring. Så begynte jeg på Åsnes Opplæringssenter for å få det grunnleggende. Det ble vendepunktet. Takket være støtte og inspirasjon fra lærerne ved opplæringssenteret ble det fart i det hele. Nå håper jeg virkelig at mitt tilfelle kan inspirere andre i liknende situasjoner til å ta sjansen og satse, sier Leif Einar Husebæk.

Endret livsførsel

Det hele blir karakterisert som et eventyr, og Husebæk selv føler det også slik.
Det var i august i 2003 at han begynte ved Åsnes Opplæringssenter. Da hadde han blitt samboer og ventet barn. Han tenkte på hva han kunne tilby et barn. Det fikk han til å endre livsførsel.

 Ved Åsnes Opplæringssenter tok han grunnskolefagene på ett år.  Deretter tok han allmennfaglig videregående for voksne på ett år.

I 2005 begynte Husebæk på lærerskolen. Den fullførte han etter fire år.

I full stilling

Nå arbeider Husebæk som adjunkt i 100 prosent stilling ved Åsnes Opplæringssenter, hvor han selv var elev for noen år siden.

Han underviser i spesialpedagogikk og norskopplæring for fremmedspråklige.
Prisen Årets Læringshelt tildeles hvert år en person som på tross av ulike hindringer har endret sin livssituasjon gjennom læring i voksen alder.

Alt innhold er beskyttet av loven om opphavsrett © 2019 Åsnes Næringshage. Utviklet av Spire Web & Design

Personvern og cookies