Frokostmøter er populært

Frokostmøte 180111 006.JPG

På frokostmøtet 18. januar fikk 40 deltakere med seg innlegg av Gunnar Gundersen, Finanskomiteen, Oddvar Grim, Forskningsrådet vedr. SkatteFUNN og Bernt Hjelmervik, tidligere aksjemegler, nå partner i AButvikling as.

Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen fra finanskomiteen åpnet frokostmøte. Han var blant annet innom temaer som verdiskapning i vårt distrikt, gass og gasspriser, sammenliknet med oljepriser, samt innovasjon.

Videre orienterte Oddvar Grim fra Forskningsrådet om SkatteFUNN - en god skattefradragsordning som gjerne kan benyttes mer av bedrifter i vårt distrikt. Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter oppnå 20% fradrag i skatt på kostnader til FoU-arbeid i godkjent prosjekt. Ordningen er hjemlet i Skatteloven, og rettighetsbasert. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon kan også søke.

Frokostmøte ble avsluttet med at tidligere aksjemegler og proteføljerådgiver, Bernt Hjelmervik, informerte om investering i aksjer. Han var innom alt fra risiko, avkastning, kjøp og salg, til nyttige tips og råd.

Det var 40 engasjerte personer som fikk en lærrik og fin start på dagen.

Neste frokostmøte er 10. mars kl. 08.00-09.30, og da er temaet styresammensetning og styrearbeid. Arne S. Thobru, Kari Heggelund og Benthe Løvenskiold Kveseth holder innlegg. Velkommen! :-)

Alt innhold er beskyttet av loven om opphavsrett © 2019 Åsnes Næringshage. Utviklet av Spire Web & Design

Personvern og cookies