JR- Kreditt til unge entreprenører og elevbedr.

caseimage_oppfinnermessa-logo[1].jpg

Tretorget har tatt inititiv til å få etablert en ordning for å tilby unge entreprenører og elevbedrifter lån for å komme i gang med sin virksomhet. Ordningen skal rette seg mot barn og unge under 18 år fra de tre Solør-kommunene og elevbedrifter med medlemmer fra de samme kommunene.

Tretorget har tatt inititiv til å få etablert en ordning for å tilby unge entreprenører og elevbedrifter lån for å komme i gang med sin virksomhet.

Ordningen skal rette seg mot barn og unge under 18 år fra de tre Solør-kommunene og elevbedrifter med medlemmer fra de samme kommunene.

Vi tror at startkapital også er en utfordring for denne gruppen, sier daglig leder Ola Rostad. Ikke alle er så heldige at de har ressurssterke foreldre til å støtte opp med startkapital og dessuten tror vi at de unge bare kan ha mye å lære av ved å forholde seg til en "kredittinstitusjon" også ved oppstarten av slik virksomhet.

Vi ønsker å få etablert et fond som på rimelige vilkår kan låne ut penger til denne målgruppen. Hver andel vil koste minimum kr 5.000 og hele ordningen vil bli styrt av andelseierne. Rent administrativt vil ordningen bli holdt tak av i næringshagene i Åsnes og Grue sammen med oss i Tretorget.

Det er Mats sitt forsøk på å få i gang produksjonen av sitt spill "Solopol" som har utløst tanken om en slik ordning, sier Rostad, men legger til at han tror at dette er noe som vil dekke et behov som også finnes ellers.

Så langt har responsen på initiativet vært formidalbel. Vi er godt på veg halvvegs mot målet om et fond på ca kr 150.000, men vi trenger flere interessenter for å nå dit. Ta kontakt med Ola Rostad (eller en av lederne i næringshagene) hvis du og/eller din virksomhet ønsker å bidra til å få i gang en slik ordning.

Ta kontakt med Ola Rostad på mail: ola@tretorget.no eller ta kontakt med Kjersti (kjersti@aasnes-nh.no) her i Åsnes Næringshage for mer informasjon! :-)

Alt innhold er beskyttet av loven om opphavsrett © 2019 Åsnes Næringshage. Utviklet av Spire Web & Design

Personvern og cookies