Kompetanseheving for varehandelsnæringen i Solør

Åsnes Næringshage arbeider nå på for å få til et samarbeid med VOX som har stilt seg positive til å bidra. Går dette som vi håper vil vi kunne tilby et variert program til svært lave kostnader.

Åsnes Næringshage arbeider nå for å få til et samarbeid med VOX som har stilt seg positive til å bidra. Går dette som vi håper vil vi kunne tilby et variert program til svært lave kostnader.

I samarbeid med styret i handelssentret på Flisa og Anita Madshus det derfor besluttet å legge pågående aktiviteter på vent inntil vi kan presentere ett nytt program i løpet av 1. Halvår 2010.

Konkret hva som vil bli tilbudt er foreløpig under planlegging, men hovedmålet er grunnleggende å styrke varehandelsnæringen i Solør.

Vi vil på nyåret invitere handelsstandforeningene i Solør til møte for se på behov og gjennomføring av ett felles opplegg for kompetanseheving.

Handelssentret Flisa har som målsetning å øke sin omsetning med 100 millioner innen 2011. For å oppnå dette vil kompetanse være en viktig faktor.

Målsetningene for Handelsvirksomhetene i Våler og Grue er vi foreløpig ikke kjent med, men antar det her også er ambisjonene om vekst.

Spørsmål kan rettes til Åsnes Næringshage as v/Andor Tellefsen.

Alt innhold er beskyttet av loven om opphavsrett © 2019 Åsnes Næringshage. Utviklet av Spire Web & Design

Personvern og cookies