Kurs i sosiale medier for kommuner!

Facebook,Dag,gründermøte 003.JPG

Kari Heggelund, Spire Web&Design, holdt kurs i sosiale medier for kommunene i Solør 8. februar. Facebook er kanalen som skal kapre unge innflyttere til bygda. Men da må kommunen ha et apprarat som sørger for at noe skjer på profilen. Kommunene i Hedmark er dårligst i hele landet til å benytte mulighetene som ligger i Facebook. Aller best av kommunene i landet er Kongsvinger. Kursdeltakerne var godt fornøyde, og fikk mange gode innspill å ta med seg tilbake til sin kommune.

Kari Heggelund, Spire Web&Design as, holdt kurs i sosiale medier for kommunene i Solør 8. februar. Facebook er kanalen som skal kapre unge innflyttere til bygda. Men da må kommunen ha et apprarat som sørger for at noe skjer på profilen. Kommunene i Hedmark er dårligst i hele landet til å benytte mulighetene som ligger i Facebook. Aller best av kommunene i landet er Kongsvinger. Kursdeltakerne var godt fornøyde, og fikk mange gode innspill å ta med seg tilbake til sin kommune.

Gjennom Facebook vil kommunene nå ut med mer informasjon og pirre interessen for kommunene. Her kan de også skape engasjement og debatt. Alle generasjoner gjør sitt inntog i sosiale medier.

Utdrag fra ukeavisen Ledelse:

– Flere og flere kommuner er i ferd med å forstå at Facebook er et verdifullt verktøy for å få dialog med de innbyggerne som kommunene faktisk skal levere tjenester til, sier Alf Tore Meling. 

Meling er forfatter, foredragsholder og rådgiver med sosiale medier som fagfelt, og nærer en selverklært og dyp interesse for det kommunale Norge. I mars 2010 gjorde han en opptelling over hvor mange kommuner som hadde opprettet en offisiell side på Facebook. Han kom til 45, eller så vidt over 10 prosent av 430 kommuner totalt. Da han gjorde den samme jobben i januar i år, var antallet steget til 120.

– Det betyr at 28 prosent av kommunene har en slik side, og 72 prosent ikke. Mitt tips er at de to verdiene kommer til å bli byttet rundt om ikke så veldig lenge, sier han.

Loven stiller krav

I motsetning til private bedrifter, er kommuner og andre offentlige virksomheter bundet opp av et lovverk som langt på vei bestemmer hva som skal sies offentlig, og hvordan. Det handler eksempelvis om hvordan stillinger skal lyses ut, hvordan arrangementer og andre tiltak skal bekjentgjøres og hvordan korrespondanse skal arkiveres og gjøres tilgjengelig.

– Til dette bruker kommunene kanaler som spenner fra tradisjonelle avisannonser til offentlige hjemmesider på nett. Ikke alt fungerer like godt. Færre enn før leser avisannonsene, og hjemmesidene varierer veldig i kvalitet. Det at lovens krav oppfylles betyr ikke nødvendigvis at den informasjonen loven påbyr kommunen å legge ut faktisk kommer frem til de påtenkte mottakerne, slår Meling fast.

Handler om helhet

Facebook og andre sosiale medier vil derfor kunne være viktige supplement til de tradisjonelle kanalene, etter hans mening.

Dette handler ikke om sosiale medier kontra andre medier, det handler om å skape en kommunikasjonsmessig helhet. Sosiale medier har en funksjon som andre medier mangler, nemlig en svært lav terskel for dialog. Gjennom Facebook kommer du tett innpå mange innbyggere som ikke har et like nært forhold til de øvrige kanalene som kommunen bruker, og disse vil på en enkel måte kunne stille spørsmål, svare tilbake og komme med synspunkter på en måte som de andre kanalene ikke inviterer til, poengterer Meling.

Han peker på at Facebook dessuten er et svært effektivt mobiliseringsverktøy. Det er blitt synlig i en rekke samfunn hvor befolkningen har gjort opprør mot autoritære styresett, men folkelig mobilisering behøver ikke ha et like dramatisk innhold hver gang. Du kan mobilisere til å styrte en president, men også til juletretenning foran rådhuset, til mottakelse for en lokal OL-vinner eller til debatt omkring en ny reguleringsplan.

– Dialog, i motsetning til en ensrettet informasjonsstrøm, er helt sentralt for å kunne utvikle et lokalsamfunn til et virkelig fellesskap, sier Alt Tore Meling. 

Alt innhold er beskyttet av loven om opphavsrett © 2020 Åsnes Næringshage. Utviklet av Spire Web & Design

Personvern og cookies