Nærmere 60 på storfemøte 27.januar

Nærmere 60 personer kom til Sønsterud Gård på Storfemøtet som bondelagene og landbrukskontorene i Solør og Åsnes Næringshage hadde invitert til.

Det var tett luft og stor stemning under ammekumøtet i går kveld!
 
Det ble fra Nortura, fra en storfeprodusent og fra en regnskapsfører som har ammeku, gitt en grov skisse av hvilke valgmuligheter man har for produksjonen samt økonomiske muligheter og utfordringer,. Landbruksdirektøren kom med positive innspill til initiativet her i Solør og ga et innblikk i mulighetene sett fra et overordnet ståsted. Prosjektlederen i prosjektet Økoløftet i Solør ga innblikk i mulighetene innenfor økologisk produksjon, og fra Åsnes Næringshage as ble det skissert hvordan man har tenkt å gjennomføre et ammekuprosjekt i Solør.

Målet med møtet var å lodde interessen for å etablere et prosjekt i Solør for å få opp produksjonen av storfekjøtt etter samme mal som vi kjører Fjørfeprosjektet.

I løpet av kvelden fikk vi 24 navn på lista av de som var på møtet. Dette var overraskende bra og vi forventer ytterligere flere navn etterhvert fra folk som ikke hadde anledning til å komme denne kvelden.

Nå skal prosjektet opporganiseres og finansieres så vi kommer i gang mens temaet er varmt.

Alt innhold er beskyttet av loven om opphavsrett © 2019 Åsnes Næringshage. Utviklet av Spire Web & Design

Personvern og cookies