Positiv evaluering av næringshagene

Evalueringen viser at satsingen spiller en viktig rolle i det lokale og regionale næringsutviklingsarbeidet som møteplass og arena for utvikling av nye produkter og tjenester i distriktene.

SIVA, som står bak næringshagesatsingen i Norge, har foretatt og overlevert en evaluering av næringshagesatsingen til Kommunal- og regionaldepartementet. Denne evalueringen viser at satsingen spiller en viktig rolle i det lokale og regionale næringsutviklingsarbeidet som møteplass og arena for utvikling av nye produkter og tjenester i distriktene. 

 

Noen av hovedkonklusjonene i evalueringen for SIVAs næringshagesatsing er:

-          Rundt 45 prosent av de regnskapspliktige bedriftene i næringshagene defineres som kunnskapsintensive, slik at næringshagenes formål om å bidra til opprettelse av kunnskapsintensive bedrifter og arbeidsplasser langt på vei innfris. Næringshagene har klart å rekruttere en stor andel bedrifter i en bransje som ses på som viktig for fremtidig økonomisk vekst og modernisering.

-          Det skjer hyppige nyetableringer i næringshagene. Totalt har det blitt etablert 333 nye bedrifter i næringshagene etter etableringsåret.

-          Næringshagebedriftene vurderer næringshagen som møteplass svært høyt. Kontakt med ulike miljøer, muligheter for råd og kvalifiserte samtalepartnere og det å delta i samarbeidsprosjekter og idédugnader er viktige elementer. Nesten 40% av bedriftene oppgir at lokaliseringen i næringshagen har gitt konkrete resultater i form av nye oppdrag. 55% svarer at lokaliseringen i næringshagen har hatt en stor betydning for bedriftens utvikling.

-          Næringshagene spiller en viktig rolle i det lokale/regionale næringsutviklingsarbeidet. De aktivitetene næringshagene organiserer eller er med på å organisere, er generelt sett åpne for alle bedrifter i området som er interesserte i å delta. Næringshagene er viktige samarbeidspartnere for kommuner og fylkeskommuner.

-          Bedriftene i næringshagene er opptatt av å skape nye produkter og tjenester. 34 av 44 intervjuede næringshageledere rapporterer at det har blitt utviklet nye produkter/tjenester i bedrifter i næringshagen. 33 av 44 rapporterer at det har blitt utviklet ideer som har bidratt til nyetableringer i og utenfor næringshagen.

Både virksomhetene i næringshagene, næringshageledere, kommuner med næringshager og aktører innenfor det regionale støtteapparatet har deltatt i evalueringen.
Vil du lese rapporten i sin helhet klikk her

Alt innhold er beskyttet av loven om opphavsrett © 2019 Åsnes Næringshage. Utviklet av Spire Web & Design

Personvern og cookies