Vellykket fjørfesatsing i Solør

10 avtaler er inngått med Samvirkekylling og førtstemann ut, skal i gang med rugeegg-produksjon på Åsnes Finnskog i januar.

 

Rett over nyttår er det første rugeeggfjøset som er klekt ut av fjørfeprosjektet i Solør, i drift. Det er Pål Myrvang på Åsnes Finnskog som er førstemann ut! Rett etter kommer Trond Arne og Marit Mye på Kirkenær. Og i prosjekt-reiret er det flere under klekking. To til skal i gang i 2009 og enda er det fem som har kontrakt om oppstart i 2010.

Deltakerne i prosjektet har blitt godt kjent med hverandre på tvers av kommunegrensene. Noen har vært på studietur sammen og noen har felles anbuds- og byggeprosess.

Foreløpig er fem av etableringene lokalisert til Solør noe som vil få betydelige ringvirkninger for øvrig næringsliv og ikke minst for fagmiljøet og for Samvirkekylling som bedrift.

Alt innhold er beskyttet av loven om opphavsrett © 2019 Åsnes Næringshage. Utviklet av Spire Web & Design

Personvern og cookies