Vindkraftseminar ble en suksess! :-)

Vindkraftseminar 120411 019.JPG

Interreg FEM sitt seminar om Vindkraft konkluderte entydig med at skogsområdene på begge sider av riksgrensen har potensial for å bidra. Over 100 personer deltok på det interessante seminaret!

Interreg FEM sitt seminar om Vindkraft konkluderte entydig med at skogsområdene på begge sider av riksgrensen har potensial for å bidra.

Både den foreløpige kartleggingen av som er gjort og erfaringen fra anlegg blant annet i Dalarna viser dette. Den teknologiske utvikling gjør at en nå også har vindmøller som er vesentlig bedre tilpasset skogsterrenget enn hva en har hatt tidligere. Økt utbygging av vindkraft er en av de effektene myndighetene ønsker når det fra nyttår innføres felles norsk-svenske, grønne sertifikater. Det finnes lokale og regionale muligheter for næringsutvikling i kjølvannet av utbygging av vindkraft, men det avhenger av et godt samspill med utbygger og en offensiv holdning fra kommunale myndigheter.

Dette var noe av det som kom fram på seminaret på Kirkenær der vel 100 personer deltok. Særlig fordi at en i Sverige har gunstigere rammevilkår har en kommet lengre med vindkraft i skogsterreng. Når vi etterhvert kommer i gang også i Norge, vil en kunne hente mye erfaringer derfra. Både når det gjelder tekniske løsninger, hvordan en skal skape lokal aksept for vindparker og hvordan en skal kunne involvere skogeierne.

Innledningene fra seminaret kan du lese her eller på Interreg FEM sine hjemmesider.


Her er foredragene:


Vedlegg:
Bergh, Stena Renewable AB
Børke, Austri Vind DA
Persson, Vindkraftcentrum Barentsregionen
Robertsson, Vestas Northern Europe AB
Statssekretær Blakstad, Olje- og energidepartementet
Tallhaug, Kjeller Vindteknikk

Alt innhold er beskyttet av loven om opphavsrett © 2019 Åsnes Næringshage. Utviklet av Spire Web & Design

Personvern og cookies