Solør Næringshage

Solør Næringshage AS ble stiftet i 2001, og er gjennom avtale med Sør-Hedmark Næringshage en del av SIVA’s veletablerte konsept for næringshager.

Vi har kompetansen og nettverkene som kan hjelpe deg på veien til å realisere din yrkesdrøm; bo lokalt – jobb globalt!

Solør Næringshage AS eies i dag av Åsnes kommune og fungerer blant annet som førstelinjetjeneste for kommunen.

- Går du rundt med en idé du kunne tenke deg å sette ut i livet?
- Trenger du hjelp til å etablere selskapet ditt?
- Har du behov for veiledning fra noen som kjenner til utfordringene du som gründer vil møte?
- Eller er du rett og slett på jakt etter en sparringspartner, som kan utfordre deg i forhold til din idé og strategi?

Solør Næringshage AS tilbyr en rekke tjenester for både nyetablerere og ikke minst også for allerede etablert næringsliv,
gjennom blant annet målbedriftsavtaler, se våre tjenester.

Vi kan hjelpe deg, så ta kontakt! 

Noen eksempel på prosjekt vi har bidratt og bidrar til:

Kurs/frokostmøter og andre arrangementer for næringslivet i Solør
Etablering av Storviltlandslinje ved Solør vgs.
Ønske om å etablere biogassfabrikk i Solør
NRKs sommertog 2017
Etablering av Opplevsolør.no
Tour of Norway gjennom Solør
Skjoldmøya-spelet 2018
EMB, pilotprosjekt for små/mellomstore bedrifter og deretter hovedprosjekt

 

Alt innhold er beskyttet av loven om opphavsrett © 2021 Åsnes Næringshage. Utviklet av Spire Web & Design

Personvern og cookies