Tiltaksmidler

Det er etablert forskjellige virkemidler og tiltak som skal bidra til økt verdiskapning og bosetting i distriktene.

De viktigste virkemidlene i Solør er for tiden:

  • Solørfondet: http://www.solorfondet.no/
  • Åsnes nærings- og utviklingsfond: https://www.asnes.kommune.no/tjenester-a-a/naring/naringsutvikling/naringsfond/asnes-narings-og-utviklingsfond.aspx
  • Innovasjon Norge: https://www.innovasjonnorge.no/


Alt innhold er beskyttet av loven om opphavsrett © 2019 Åsnes Næringshage. Utviklet av Spire Web & Design

Personvern og cookies