Solørfondet

Solørfondet er et samarbeid mellom de tre Solørkommunene (Våler, Åsnes og Grue) om næringsutvikling. I tillegg til å være en arena for utvikling formidles det statlige midler til tilskudd gjennom fondet. Soløfondets styre består av de tre ordførerne.

Solørfondet gir tilskudd innen fellessatsningsområde for Solør. Med dette menes tiltak som tydelig begunstiger og er til berikelse for alle tre kommunene. Solørfondet gir bl.a. tilskudd til: Opplevelser og reiseliv, knoppskyting, foredling og nisjeproduksjon, kompetansehevende tiltak og nettverksbygging, infrastruktur, entreprenørskap blant barn og unge.

Tilskuddene til enkeltpersoner gis primært til: Bedriftsutvikling (forprosjektering/planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelse, kompetanseheving og nettverksbygging) og investeringer. 

Solørfondets midler skal prioriteres som støtte og stimulering for søkere som ønsker å starte egen virksomhet eller utvikle eksisterende bedrift i tråd med Solørfondets satsingsområder.

Søknad

Informasjonsfolder og søknadsskjema fås i servicetorget. Det legges stor vekt på at forretningsideen er godt begrunnet og at eventuelt budsjett og prospekt er gjennomtenkt. Søknadene skal inneholde: Kort om personen bak etableringen, ide /konsept, kunder, marked, driftsbudsjett, kapitalbehov og finansieringsplan. Du kan få råd/veiledning vedrørende utfylling av søknaden ved å henvendelse til Åsnes Næringshage.

www.solorfondet.no

Alt innhold er beskyttet av loven om opphavsrett © 2019 Åsnes Næringshage. Utviklet av Spire Web & Design

Personvern og cookies