Feiret delmål

Viltlandslinje i Solør i sikte!

Det var stor glede da arbeidsgruppa som har jobbet for å realisere en Viltlandslinje i Solør endelig har fått et nytt positivt vedtak i Fylkestinget, Innlandet Fylkeskommune. 

Gjennom over 10 år har Arne Myklebust jobbet med ideen om et skoletilbud innen jakt- og utmarksforvaltning, endelig ble et delmål nådd. Nå blir det etter alt å dømme et prøvetilbud ved Solør videregående skole, før man kan kvalifiseres for en Viltlandslinje-status. 

Viltlandslinje i Solør i sikte!

Les artikkel om Viltlandslinje-saken i Østlendingen!

Det ble et enstemmig vedtak i Fylkestinget, som lyder som følgende:

"Sak 92/22

Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren sette i gang arbeidet med utarbeidelse av læreplan til nytt valgfritt 140-timers programfag Jakt og utmarksforvaltning innenfor programområde Vg3 naturbruk studieforberedende ved Solør videregående skole, avd. Sønsterud"

Arbeidsgruppas målsetting er et treårig videregående skoleløp, med Viltlandslinje-status, slik at elever fra hele landet kan benytte seg av tilbudet i Solør. 

Tilbudet bør være en stor styrke for Innlandet, og vi håper at politikerne bidrar til en god skolestruktur for Innlandet og Solør i framtida, følg med på skolesaken her.

Idéhaver Arne Myklebust åpner kakefesten,
bak en fornøyd Simon Andersson Støa, daglig leder i Åsnes kommuneskoger.

Arne Per Myklebust ivrer etter Viltlandslinje - også kalt Storviltlandslinje

 

Kræsjkurs i oppsøkende B2B salg!

21 april 2023

Sales Mojo Startup består av kurssamlinger med en kombinasjon av teori og praktisk trening. Kort sagt det du trenger for å få fart på omsetningen!