Videreutvikle bedrift

Næringshager har gode tilbud for videreutvikling av bedrifter. Solør Næringshage AS har samarbeidsavtale med Sør-Hedmark Næringshage , og vi samarbeider også tett med Klosser for å gi bedriftene i Åsnes best mulig hjelp.

Har din bedrift ambisjoner om vekst, ønsker vi å gå sammen med deg på den reisen. Det er mange hensyn å ta og mye komplisert regelverk å forholde seg til - og det er alltid et kostnadsspørsmål hva man kan prioritere å jobbe med.

Se nærmere informasjon om målbedrifter i teksten under.

Spesielt fokus har vi nå framover på:

  • De offentlige kravene rundt HMS-arbeid i bedriften
  • Kravene til bærekraftsstrategi og -reposrtering
  • Datasikkerhet og verne mot hacking

Ta kontakt for et uforpliktende avklaringsmøte
- vi skreddersyr hjelp etter bedriftens behov!

Hva er en målbedrift, og hvorfor skal bedriften bli det?

Næringshagene i Norge har som hovedmål å skape vekst i lokalt næringsliv. Gjennom en såkalt målbedriftsavtale, kan bedrifter kjøpe hjelpetjenester av næringshagen.

Bedrifter som driver kommersiell virksomhet og som har mål om vekst og utvikling, kan inngå avtale om å bli målbedrift.

En av de store fordelene med å være målbedrift tilknyttet en næringshage, er at du blir en del av et statsfinansiert program, som kvalifiserer for støtte fra SIVA. Det betyr at de tjenestene du kjøper av næringshagen, delfinansieres av SIVA. Dermed betaler du en lavere egenandel for tjenestene, sammenlignet med å kjøpe tjenestene til markedspris.

For å bli en målbedrift må man inngå en skriftlig målbedriftsavtale med næringshagen. Den kan inneholde spesifikk informasjon om tjenester som skal kjøpes, og tidstilknyttede tjenester. Men den kan også være mer generell, og også kjøpe og estimere på timer man ser for å av næringshagen.

Målbedrifter har blant annet muligheter for å få en vekstgjennomgang med Vekstsporet . Næringshagene har sertifiserte rådgivere/forretningsutviklere, som har ansvar for gjennomføring av Vekstsporet.

Hvis du ønsker å utvikle din bedrift, vokse og skape større verdier, så ta kontakt for en uforpliktende samtale, så får du nærmere informasjon om ordningen.

Vi skreddersyr hjelp etter bedriftens behov!