Videreutvikle bedrift

Næringshager har godt hjelpetilbud for videreutvikling av eksisterende bedrifter, gjennom såkalt målbedriftsavtale, se nærmere informasjon om målbedrifter i teksten under.
Når du kommer til oss med dine ideer til videreutvikling og vekst, kan du blant annet få bistand til:

  • Søknader
  • Forretningsutvikling
  • Markedsarbeid
  • Rekruttering
  • Kompetanseutvikling

Næringshagene setter deg også i forbindelse med:

  • Ulike nettverk
  • Finansiering
  • FoU-institusjoner
  • Leverandører
  • Styrekompetanse

Solør Næringshage AS har samarbeidsavtale med Sør-Hedmark Næringshage , og vi samarbeider også tett med Klosser , for å gi bedriftene best mulig hjelp.

Ta kontakt for et uforpliktende avklaringsmøte
- vi skreddersyr hjelp etter bedriftens behov!

Hva er egentlig en målbedrift, og hvorfor skal bedriften bli det?

Målbedrifter er innen kategorien små og mellomstore bedrifter, som driver kommersiell virksomhet, og som har et mål og ønsker om vekst og utvikling.

Næringshagene i Norge har som hovedmål å skape vekst i lokalt næringsliv. Gjennom en såkalt målbedriftsavtale, kan bedrifter kjøpe hjelpetjenester av næringshagen.

En av de store fordelene med å være en målbedrift tilknyttet en næringshage, er at du blir en del av et statsfinansiert program, som kvalifiserer for støtte fra SIVA. Det betyr at de tjenestene du kjøper av næringshagen delfinansieres av SIVA. Dermed betaler du en lavere egenandel for tjenestene, sammenlignet med å kjøpe tjenestene til markedspris.

For å bli en målbedrift må man inngå en skriftlig målbedriftsavtale med næringshagen. Den kan inneholde spesifikk informasjon om tjenester som skal kjøpes, og et tidtall tilknyttet tjenestene. Men den kan også være mer generell, og eksempelvis inneholde og estimere på timer man ser for å kjøpe av næringshagen.

Målbedrifter har blant annet muligheter for å få en vekstgjennomgang med Vekstsporet . Næringshagene har sertifiserte rådgivere / forretningsutviklere, som har ansvar for gjennomføring av Vekstsporet.

Hvis du ønsker å utvikle din bedrift, vokse og skape større verdier - så ta kontakt for en uforpliktende samtale, så får du nærmere informasjon om ordningen.

Vi skreddersyr hjelp etter bedriftens behov!