Prosjekter

Næringshagene i Norge og Solør Næringshage skal være en kunnskapskilde for praktisk næringsutvikling. Vi skal dele vår kunnskap og kompetanse med alle våre interessenter. 

Solør næringshage skal bidra til aktivt lokalt og nasjonalt utviklingsfellesskap, det for å styrke Solør og regionene rundt. 

Solør Næringshage skal gripe muligheten som ligger i framtiden, og innovasjon skal være kjennetegn på vår virksomhet. 

Som innsatsfaktorer jobber vi aktivt med temaer som er viktig for innovasjon og utvikling, og vi setter ekstra fokus på eksempelvis:

- omdømmebygging og bolyst i Solør
- skole - næringsliv - samarbeid
- generelt nærings- og samfunnsutvikling

Pågående prosjekter, hvor Solør Næringshage har en sentral rolle:

  • Omstillingsmidler, tilsagn fra Innlandet fylkeskommune, prosjekteier Åsnes kommune, egen aktivitetsplan som handler om omdømmebygging, bolyst, reiselivssatsing, Ungt entreprenørskap, generelt næringsutvikling. 

  • Biogassfabrikk i Solør, fase 3, tilsagn fra Klimasats, prosjekteier Åsnes kommune, med tilhørende samarbeidspartnere. Knyttet til prosjektet Sirkulære Solør.

  • Storviltlandslinje, Solør vgs, prosjekteier Solør-kommunene, med tilhørende samarbeidspartnere..